Asset4us Rapport

:: Home

Harmonogram publikacji Raportów Okresowych w 2018r
Zarząd Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej "Emitent"), działając zgodnie z § 6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na New Connect - podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2018 roku:

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku w dniu 14 lutego 2018 roku
Raport roczny za 2017 rok w dniu 25 kwietnia 2018 roku
Raport okresowy za I kwartał 2018 roku w dniu 14 maja 2018 roku
Raport okresowy za II kwartał 2018 roku w dniu 14 sierpnia 2018 roku
Raport okresowy za III kwartał 2018 roku w dniu 14 listopada 2018 roku

Emitent informuje jednocześnie, że ewentualne zmiany terminów publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportów bieżących zgodnie z § 6 ust. 14.2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
więcej »
Autoryzowany Doradca spółki Assetus S.A. na Rynku New Connect
W dniu 29 stycznia 2018 roku Zarząd Spółki Assetus S.A. podpisał umowę o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy na Rynku New Connect z firmą Salwix Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Nowopolska 13/26.

SALWIX Sp. z o.o.

Bartłomiej Król
Filia ul. Piotrkowska 270
90-361 Łódź
tel. (42) 632-30-03
tel. kom. 516-025-428
faks (42) 632-30-05
b.krol@salwix.pl
www.salwix.pl
więcej »
Podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku akcji emitenta
Od dnia 7 marca 2010 funkcję Animatora Rynku pełni Beskidzki Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Bielsku Białej, ul. Stojałowskiego 27.

Beskidzki Dom Maklerski S.A.
ul. Stojałowskiego 27,
43-300 Bielsko-Biała
telefon 33 812-84-40
fax 33 812-84-42
www.bdm.com.pl
więcej »
Baner